Děti a láska k přírodě

  
Děti a láska k přírodě

Článek

Děti potřebují přírodu - kontakt se stromy, rostlinami, kameny a zvířaty, aby se naučily citlivému a láskyplnému vztahu k ní. Příroda nám nabízí velké množství podnětů ke společným hrám a rozhovorům. Při nich pevně ukotvíme v dětech prožitek psychické i emocionální harmonie s okolím.

Nejhezčí hry se vytvářejí v lesích, na loukách, u potůčků, v horách a věřte mi, že na ty se nezapomíná. Při těchto aktivitách můžeme kombinovat pohyb s klidem beze slov. Zkusme se například s dětmi opřít o mohutný kmen, hladit voňavou kůru, poslouchat šumící koruny stromů, letící ptáky a pohybující se oblaky. Prožitky z přírody zprostředkované všemi smysly jsou pro děti poučné a neuvěřitelně vzrušující. Tyto společné okamžiky upevní rodinná pouta a také zažehnou v našich potomcích jiskřičku lásky k Zemi, kterou již nikdo v jejich životě neuhasí….

Dítě a jeho strom

Nechejme dítě, aby si vybralo svůj strom. Pak si společně sedněme na jeho kořeny, opírejme se o jeho kmen. Obejměme ho společně a vnímejme jeho energii – sílu života. Jemně se dotýkejme jeho kůry a listů, dávejme stromu hlazením najevo lásku a úctu. Lehněme si pod korunu stromu, chytněme se s dítětem za ruce a pozorujme život ve větvích. Povídejme si s dítětem o stromu, o ptácích, hmyzu. Když budeme odcházet, tak nechejme dítě, aby se svým stromem rozloučilo a slíbilo mu brzké shledání. Možná budeme dojati silou citu, který mu bez zábran projeví. Během roku můžeme pod strom nosit různé pochutiny pro zvířátka – oříšky pro veverky, zeleninu pro srnky a zajíce, semínka pro ptáky.

Sázejme s dětmi rostliny a stromy

Důvodů pro sázení stromů, keřů a rostlin je několik – vytvoříme si k nim pevné pouto, poskytneme klidnou oázu ptactvu a hmyzu, naučíme naše potomky lásce a úctě k přírodě a ještě ozdravíme planetu.

Naše rodina každý rok přivítá jaro vysazením nového stromu, keře a nějaké té rostlinky do volné přírody. Děti i my dospělí tento rituál přímo zbožňujeme. Je pak úžasné společně sledovat, jak naše stromy, keře a rostlinky rostou a sílí. Děti dovedou být obdivuhodně schopnými a nadšenými zahradníky, pokud jim k tomu dáme příležitost a prostor. Prosím připojte se k nám i Vy!

„Sázíme-li stromy, sázíme zrníčka míru a naděje“

Wangari Muta Maathai


Autor: Simona Procházková

© 2015 Léčíme přírodou